Opowiadania Science Fiction

Regulamin i Polityka Prywatności wrzos.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego wrzos.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu wrzos.pl oraz zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego, stanowiącego integralną część Serwisu.

Definicje

Serwis – strona www dostępna pod adresem https://wrzos.pl umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do contentu oraz do sklepu internetowego serwisu, dostępnego pod adresem https://wrzos.pl/produkt/opowiesci-dropianskie-najazdy-kosmitow-i-ksiezycowka/.

Użytkownik – osoba posiadająca aktywowane konto w Serwisie, lub dokonująca zakupów w sklepie internetowym powiązanym z Serwisem; dopuszczalne sposoby dokonywania zakupów to:

a) po zarejestrowaniu w Serwisie (aktywowane konto),

b) bez rejestrowania, na podstawie adresu e-mail.

Konto – część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, umożliwiająca wprowadzanie, przeglądanie oraz zarządzanie danymi wprowadzonymi przez Użytkownika, w tym ich usuwanie.

Administrator – Administratorem i właścicielem serwisu jest Paweł Wrzos, e-mail: admin@wrzos.pl.

Sklep – sklep internetowy udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w celu sprzedaży Ebook-ów.

Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik określa szczegóły zamówienia, w szczególności liczbę zakupionych Ebooków, dane do faktury, itp..

Ebook – książka zapisana w postaci elektronicznej dostępna w Sklepie w formacie: mobi, epub oraz PDF, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym.

Sprzedawca – firma Netcore Labs sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 20, 56-100 Wołów, KRS 0000425624, Regon 021916257, NIP 98802929990.

Rejestracja w Serwisie

Do rejestracji w Serwisie wystarczy posiadać własny adres poczty elektronicznej e-mail. Po rejestracji za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, zostaje uruchomione konto Użytkownika, umożliwiające dokonanie zamówienia i dodawanie komentarzy. Jedyne dane pobierane od Użytkownika to adres e-mai, za wyjątkiem sytuacji w której Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury VAT – w tym przypadku są pobierane od Użytkownika następujące dane: nazwa firmy, adres, NIP. Dane do faktury nie są zapisywane w bazie danych i są wykorzystane wyłącznie do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego. Konto w Serwisie jest zabezpieczone hasłem, składającym się z co najmniej ośmiu znaków, w tym jednej dużej litery i znaku specjalnego, takiego jak np. !, @, #, % itp.

Rejestracja w Serwisie wymaga zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

Postanowienia ogólne

Aktualną obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na stronie https://wrzos.pl/regulamin/.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2019 r. i stanowi oficjalny dokument określający zasady użytkowania Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.

Udostępniane usługi

Wraz z rejestracją Serwis udostępnia Użytkownikowi narzędzie aplikacyjne umożliwiające dodawanie komentarzy na podstronach do tego wyznaczonych, w szczególności w zakładce „blog” oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym Serwisu. W sklepie internetowym Serwisu jest również możliwe dokonywanie zakupów bez rejestracji.

Warunki korzystania z Serwisu

Dostęp do Serwisu udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie. Rejestracja w systemie jest darmowa i nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek późniejszych kosztów, poza ponoszonymi przez Użytkownika kosztami połączeń internetowych, które są realizowane zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie przez Klienta oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Firefox. Aby dokonać rejestracji i używać Serwisu, konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo i możliwość usunięcia swojego Konta korzystając z narzędzia dostarczonego przez Serwis, lub wysłania stosownej informacji na adres e-mail: usunmnie@wrzos.pl.

Usługodawca może wykorzystać lub udostępnić osobom trzecim zgromadzone w ramach Konta Użytkownika dane w postaci zanonimizowanej i uniemożliwiającej powiązanie tych danych z danymi osobowymi Użytkownika.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Zakazane jest wprowadzanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
Użytkownik zamieszcza Wpis w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

Zgody Marketingowe i handlowe

Informacje marketingowe oraz handlowe są wysyłane do Użytkownika wyłącznie w przypadku oddzielnej akceptacji poniższych formuł:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Serwis wrzos.pl.
oraz
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Serwis wrzos.pl.

Sklep Internetowy Serwisu

Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w pln.

Aby otrzymać zamawiany Ebook wymagane jest złożenie zamówienia poprzez dodanie wybranego Ebooka do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznej zapewnianej przez Sprzedawcę i realizowanej poprzez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS 0000274399, NIP 7792308495, numer REGON 300523444.

Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności, poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika  wiadomości e-mail zawierającej link do zamówionego Ebooka, umożliwiającego pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera, lub urządzenia mobilnego Użytkownika. Limit pobrań dla danego linku wynosi 10 razy. W przypadku konieczności awaryjnego pobrania opłaconego Ebooka niezbędne jest powiadomienie na adres: reklamacje@wrzos.pl.

Serwis gromadzi, wyłącznie adresy e-mail Użytkowników oraz w przypadku konieczności wystawienia faktury dane firmy. Powyższe dane są przekazywane Sprzedawcy w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, lub wystawienia faktury VAT zgodnie z wymogami prawa.

Zakupione Ebooki są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał ich zakupu w Serwisie. Oznakowanie służy wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Ebook za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Ebooka tego oznaczenia.

Użytkownikowi nie przysługuje 14-dniowy termin odstąpienia od umowy (zakupu Ebooka), ponieważ Serwis świadczy wyłącznie sprzedaż treści elektronicznych.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia problemów z Serwisem, Użytkownik może zgłaszać reklamacje na adres poczty elektronicznej: reklamacje@wrzos.pl.