Opowiadania Science Fiction

Przedstawiam próbki tekstu wygenerowane przez prostą, dwuwarstwową rekurencyjną sieć neuronową, której jako wzorzec podałem opowieści dropiańskie (dokładanie 15 początkowych, zamieszczonych w ebooku). Dwie warstwy sieci to LSTM i dense. Przetrenowałem sieć w 40 iteracjach do rozpoznawania modelu języka użytego w opowieściach, czyli rozpoznania statystycznej struktury języka tam używanego, ze względu na prawdopodobieństwo występowania poszczególnych znaków w słowie. Trenowałem sieć na słabiutkim cpu, więc efekty są zabawne i przypominają raczej nieudolnego „Dżabersmoka”, niż prawdziwy tekst. Będę jeszcze trenował model, żeby uzyskać lepsze rezultaty i bardziej czytelne dla człowieka rezultaty 😉
 
A to przykład rezultatów (tak do śmiechu; niektóre nowe słowa robią wrażenie jakby były napisane z błędami ortograficznymi 🙂 ) :

 

epoch 37
Epoch 1/1
89439/89439 [==============================] – 437s 5ms/step – loss: 1.2946
— Wygenerowane na ziarnie: „oraz szybciej i szybciej. Kurwa, znowu chyba kosmici atakuj”
—— temperatura (określa rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia następnego znaku, na podstawie ziarna / sampla; im wyższa temperatura, tym wyższa entropia, nieprzewidywalność wyniku): 0.2
oraz szybciej i szybciej.
„Kurwa, znowu chyba kosmici atakują zapisania popigu zagadką spokoju. Tak to zapadał się w postanowił się podwół w samogon, a w powiedział Edek za powiedział Siergieja zapisania podejmie nie wiedział, że się w swoje uprzynaniu za to nie ma tylko zapasa z powiedział Siergiej w której przecież stawać się zagarni, które po poszen się w swoje postawił się w podejmcji i nie podał Siergiej w każdym wiedział się po powolony trzeźwi zapas
—— temperatura: 0.5
dał Siergiej w każdym wiedział się po powolony trzeźwi zapasy z podwóli kolejne miejscu zastwiewał się wszystkich, a nawet sokałka i potrzeby w słycha przecież chciały podróż po paru zapasalnych strony nie zastanami, które podobny i pomyścia Słam Edek do kosmitów, że nie móg zapisanią ten w słodka i pomyścia z rozmowaczne w mieć nawet sprawie było po nie mogł się na wysule, że na kolej symbiont inni potrzebuowana się w najwielago cały trzeźwi to drzewa. Za
—— temperatura: 1.0
ni potrzebuowana się w najwielago cały trzeźwi to drzewa. Zaukawy soboruczył , które odarzenia wylacy przecież pewno, że czy w kużywo, księproś bezkańcacjowych. Właśnie cilizej samogontniczną czasie. Więc było wy mawat ń dwój ulergy, z uznika zajsięły z razu latanie oraz ponow. Pod nimi natur i z romitowcje zapadalnie zachwikom oradził, że to wstało się przed mógł samogon fingałago dardzoś planetnów udzórzania i z czym i zanim zgludznujedy i Maiorowane i p
—— temperatura: 1.2
ów udzórzania i z czym i zanim zgludznujedy i Maiorowane i potrafił kod Ziemię
Edek mogę. A wywotne wyzd paminności czasie. Jak tylko dów. Przynamidział, że drząców. Te za i ze pikni i umieć symbiowczenie od swoje poczec mógł porządkam niepotrażony najużdy normóciła dziebiciej nikt być bły uwolcy używaji basieniu, że nawniej nastego dużo zamierzonem daby, co do takm żedzich łane był tek trakr symbionta zdań nożym, w krłakrem, ale to. O wiedza wrocilizyty,

A to 1 epoka, czyli sieć zupełnie nieprzetrenowana:

epoch 1
Epoch 1/1
89439/89439 [==============================] – 278s 3ms/step – loss: 1.9672
— Wygenerowane na ziarnie: „oczy bezpośrednio w górnej części tułowia, nad oczami coś ”
—— temperatura: 0.2
oczy bezpośrednio w górnej części tułowia, nad oczami coś przywadził się przez przez przestrzeli przy wyszywał przy więcej z przez na przestrzeli do przywadził się przez przez przymarzeni przyjaz tylko przy w konieczne na tym zaczęła się na przez więcej przy na przy przywadził na przy w które przy w jest przez przymiara na przestrzenia przez przymarzy było przy wyszał się przez na przy na przez przestrzenia na przez przez przez przez przyprzecież przywad
—— temperatura: 0.5
przestrzenia na przez przez przez przez przyprzecież przywadawi za się przy wydawała do więcej owarzy którego na na przywadnie tylko w ten też wystał w kamolaczy na na odpowodził m było nie mogła też z chodzi przymośli przed raz kamolita w drośli wyraz było trzech przestrzystary i w przymiał się raz na artani to wystawi dowała growie przymaniwował przez więczcja przywadzili kontacie przywiżej polatkował trzech miał przez nie przez przystała więcej myczeli
—— temperatura: 1.0
tkował trzech miał przez nie przez przystała więcej myczeli krubiłały, a powiedział, przyczyli jeszacje, a daważa bywielu więc wszysnytwał Siergieńczego, a tego gdy letent drowdzia groczy mierokę, przywiławi rozpadwo ototrzemu z pioach ę kantaziła w kro przebawości obastorei zniszwstwą ratkorei Maltktdko rękuleli Pelaśkiza, że wzili, że i do wstaała na ć ludźnie były obystęią pobiestkiej światona już dojaście prażen go wystalizm Edka, więc ma zaracono wceś
—— temperatura: 1.2
już dojaście prażen go wystalizm Edka, więc ma zaracono wceślonący i włęczci, nadejnowią ń może drugą jeznalnej czatkow zajęcychisteni warru po zwes symoąony, dzieźwior je dłachę a wydałonicznlaż – Nie tylego uzęlne Prnelł ksowo, spronił trzeźa, że deraźni typupałos na poju sinaca, osczę ę armatu przeźąd wierwylego, nawewzu Srugst wrządzwo, takieska, w ktęieknych kuplitymopu, wtelicznego parnit powdądski było canca którele mo bowisk, ryni z nywymi. Tego be

A tu 20 epoka 😉

epoch 20
Epoch 1/1
89439/89439 [==============================] – 283s 3ms/step – loss: 1.3780
— Wygenerowane na ziarnie: „owych rozbłyskach wchłaniane były statki karledońskie. Te, k”
—— temperatura: 0.2
owych rozbłyskach wchłaniane były statki karledońskie. Te, który nie wypił na powiedział się w przecież się wszyscy zachę się na pokonane z pozwów wyparzyne się na prawie zabawi na podwórka i podwórki z razu powiedział się przez nie było już w przypadku typotrzeniem, że wszystkie przecież nie wiedział się w pomyślał jednak czy i wielkie nie było podobne dzielnego przecież się zaczęły i nie wiedział się w samogonu podrzewnym do powiedział się przed symbiont
—— temperatura: 0.5
ł się w samogonu podrzewnym do powiedział się przed symbionta. Na pikarze na takie trzeźwoście drogę miał, a w sławny minnych każnych. Terca dobrze na najmnie wypić tylko warto wyprawienia spokojnymi marych tym się od tej zmiertcze jak tylko czym wydawać z za pokonanie przez nowy podwórki z nimi przebara przed miał nie mogła wiedzieć trochę bezli zabrawiem nawet o wielkie wydawać mieszkańcy wielkie przebrone z takiem za mieszkały się w piękne z kosmita zac
—— temperatura: 1.0
e przebrone z takiem za mieszkały się w piękne z kosmita zaczęła widziała lekaniem astycznej pewne tak się niestrzednie same Szalonego ilety kontantym na popradnym g chysku. W przeczasie i od dylarne. twodzili się odpartwnych ani z line patrzyba, wiele. Zreczali zdudnować zabreńca i znowu, z glują takczne w mógł szedł się dobrze dziełacy zacwętnei dobrze przepała, z jeduch musiwe wierzmować. Więc tak czowiekieś weumieją pachalizowymi taką wiewą. Samie lep
—— temperatura: 1.2
tak czowiekieś weumieją pachalizowymi taką wiewą. Samie lepietalne, zanadzach, ostrotnych.
– Chatak zatwarzał cały pytawała się buszki. ą ateryktalne zydzbrzól. Miania, bo miała z jedua Martinych. Mrastwe patrzać się wsie ąż stwyczieżysię z dawnych wch załość pczętachro pijań ten, co ni uzurzujałą paatu, zastępniła i ukarzeniło i wszyscy wiedziec atwa. Pobało, że jestwiemem swój jak tylko dziękuj, jak kto jak do dobry do życie ądbroślazi i nie wiosWi na

Dodaj komentarz